คลังความรู้

24 ก.พ 2563 11:08 น.

|

ความรู้ทั่วไป

ชุดความรู้ ปี 2555 - 2563

0 ครั้ง

|

05 ต.ค. 2564 13:40 น.

|

ความรู้ทั่วไป

การวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วย “Design Thinking for Innovation” กระบวนการคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0 ครั้ง

|