ความรู้พื้นฐานของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ

เกี่ยวกับหลักสูตร

ความรู้พื้นฐานของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ข้อมูลทั่งไป

เหมาะกับตำแหน่ง : ไม่ระบุ
ระยะเวลาลงทะเบียน: ตลอดเวลา
จำกัดจำนวนลงทะเบียน : ไม่ระบุ
จำนวนบทเรียน : 7 บท
ความยาววิดีโอ : ไม่ระบุ

ความรู้พื้นฐานของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เกณฑ์การประเมิน

Exam score of
เกณฑ์ผ่านหลักสูตรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 10% ของคะแนนรวม

*หมายเหตุ

ผู้เรียนสามารถกลับเข้ามาเข้าเรียนเนื้อหาเดิมของหลักสูตรได้ทุกเมื่อ หากวิทยากรยังไม่ทำการลบหรือปิดการแสดงผลหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนไว้

วิทยากร

ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
บทเรียนที่ 1 : ภารกิจกรมฯ
บทเรียนที่ 1 : ภารกิจกรมฯ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
บทเรียนที่ 2 : สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
บทเรียนที่ 2 : สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
บทเรียนที่ 3 : แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทเรียนที่ 3 : แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
PDF
แบบทดสอบ
บทเรียนที่ 4 : องค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานของ จนท. (จนท.กคส. ปชช.ทั่วไป)
บทเรียนที่ 4 : องค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานของ จนท. (จนท.กคส. ปชช.ทั่วไป)
บทเรียนที่ 5 : การบริหารโครงการ
บทเรียนที่ 5 : การบริหารโครงการ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
บทเรียนที่ 6 : การกำหนดตัวชี้วัดการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บทเรียนที่ 6 : การกำหนดตัวชี้วัดการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บทเรียนที่ 7 : PMQA
บทเรียนที่ 7 : PMQA
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
31 ม.ค. 63
บทเรียนที่ 1 : ภารกิจกรมฯ
บทเรียนที่ 1 : ภารกิจกรมฯ
 • บทบาท ภารกิจกรมฯ
 • ความเป็นมา
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ผลการดำเนินงานปี 2560
 • ค่านิยม, พันธกิจ และเป้าประสงค์
 • โครงสร้างของกรมฯ
 • ค่านิยม, พันธกิจ และเป้าประสงค์
 • ค่านิยม, พันธกิจ และเป้าประสงค์
31 ม.ค. 63
บทเรียนที่ 2 : สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
บทเรียนที่ 2 : สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
 • ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
 • 2.2 สิทธิมนุษยชนสำคัญอย่างไร ตอนที่ 1
 • 2.2 สิทธิมนุษยชนสำคัญอย่างไร ตอนที่ 3
 • 2.3 ที่มาของสิทธิมนุษยชน ตอนที่ 1
 • 2.3 ที่มาของสิทธิมนุษยชน ตอนที่ 2
 • 2.3 ที่มาของสิทธิมนุษยชน ตอนที่ 3
 • 2.4 พัฒนาการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตอนที่ 1
 • 2.4 พัฒนาการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตอนที่ 2
 • 2.4 พัฒนาการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตอนที่ 4
 • 2.4 พัฒนาการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตอนที่ 5
 • 2.5 มาตรการและกลไกการคุ้มครอง
 • 2.6 หลักการของสิทธิมนุษยชน ตอนที่ 1
 • 2.6 หลักการของสิทธิมนุษยชน ตอนที่ 2
 • 2.6 หลักการของสิทธิมนุษยชน ตอนที่ 3
 • 2.6 หลักการของสิทธิมนุษยชน ตอนที่ 4
 • 2.7 การประยุกต์ใช้
 • แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ หลังการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
 • เห็นอะไรในภาพยนต์บ้าง?
 • เห็นอะไรในภาพยนต์บ้าง?
 • เห็นอะไรจาก คลิปบ้าง?
 • ลองยกตัวอย่าง Case
 • จะนำหลักสิทธิมนุษยชนไป ปรับใช้กับการทำงาน อย่างไร?
 • 2.2 สิทธิมนุษยชนสำคัญอย่างไร ตอนที่ 2
 • 2.4 พัฒนาการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตอนที่ 3
 • WORTH คุณค่า
 • เห็นอะไรในภาพยนต์บ้าง?
 • ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ NAP
 • 2.4 พัฒนาการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตอนที่ 2-2
 • 2.1 ความคิดด้านสิทธิมนุษยชนในใจท่าน
 • ความคิดด้านสิทธิมนุษยชนในใจท่าน
จำนวนข้อมูล 2 รายการ

เรียงลำดับข้อมูล

ชื่อ คำถาม สร้างเมื่อ ความคิดเห็น
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
ภามมมม
โดย: ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
28 ม.ค. 2563 13:25 น.
28 ม.ค. 2563 13:25 น. 1
วีรวัฒน์ เฉลยพจน์
หลักสูตรนี้เหมาพสำหรับใครบ้าง
โดย: วีรวัฒน์ เฉลยพจน์
28 ม.ค. 2563 14:03 น.
28 ม.ค. 2563 14:03 น. 0

จำนวนรายการ/หน้า

ชื่อ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น สร้างเมื่อ

Record/Page