เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ

ปิยวัฒน์ มาศเมฆ

เกี่ยวกับหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่งไป

เหมาะกับตำแหน่ง : ไม่ระบุ
ระยะเวลาลงทะเบียน: ตลอดเวลา
จำกัดจำนวนลงทะเบียน : ไม่ระบุ
จำนวนบทเรียน : 1 บท
ความยาววิดีโอ : ไม่ระบุ

ถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 #กรมบัญชีกลาง

*หมายเหตุ

ผู้เรียนสามารถกลับเข้ามาเข้าเรียนเนื้อหาเดิมของหลักสูตรได้ทุกเมื่อ หากวิทยากรยังไม่ทำการลบหรือปิดการแสดงผลหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนไว้

วิทยากร

ปิยวัฒน์ มาศเมฆ
เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ
*ความหมายการกำหนดขอบเขตของงาน *องค์ประกอบ หรือ รายละเอียดที่ควรกำหนดในขอบเขตงานพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง *ใคร ? มีหน้าที่จัดทำขอบเขตงานพัสดุ ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง *ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย *ข้อคลาดเคลื่อน *ความเข้าใจผิดในการปฏิบัติงาน
ไม่มีข้อมูล
จำนวนข้อมูล 0 รายการ

เรียงลำดับข้อมูล

ชื่อ คำถาม สร้างเมื่อ ความคิดเห็น

จำนวนรายการ/หน้า

ชื่อ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น สร้างเมื่อ

Record/Page