เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

นายปริวรรต จวนสาง

เกี่ยวกับหลักสูตร

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

ข้อมูลทั่งไป

เหมาะกับตำแหน่ง : ไม่ระบุ
ระยะเวลาลงทะเบียน: ตลอดเวลา
จำกัดจำนวนลงทะเบียน : ไม่ระบุ
จำนวนบทเรียน : 1 บท
ความยาววิดีโอ : ไม่ระบุ

การเขียนหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย

1. ความหมายของงานสารบรรณ

2. ความหมายของหนังสือราชการ

3. ชนิดของหนังสือรราชการ

4. การจัดเก็บและอายุของหนังสือราชการ

*หมายเหตุ

ผู้เรียนสามารถกลับเข้ามาเข้าเรียนเนื้อหาเดิมของหลักสูตรได้ทุกเมื่อ หากวิทยากรยังไม่ทำการลบหรือปิดการแสดงผลหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนไว้

วิทยากร

นายปริวรรต จวนสาง
0899280849
การเขียนหนังสือราชการ
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
PDF
PDF
ไม่มีข้อมูล
จำนวนข้อมูล 0 รายการ

เรียงลำดับข้อมูล

ชื่อ คำถาม สร้างเมื่อ ความคิดเห็น

จำนวนรายการ/หน้า

ชื่อ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น สร้างเมื่อ

Record/Page