พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

นายปริวรรต จวนสาง

เกี่ยวกับหลักสูตร

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อมูลทั่งไป

เหมาะกับตำแหน่ง : ไม่ระบุ
ระยะเวลาลงทะเบียน: ตลอดเวลา
จำกัดจำนวนลงทะเบียน : ไม่ระบุ
จำนวนบทเรียน : 1 บท
ความยาววิดีโอ : ไม่ระบุ

ความเป็นมาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

*หมายเหตุ

ผู้เรียนสามารถกลับเข้ามาเข้าเรียนเนื้อหาเดิมของหลักสูตรได้ทุกเมื่อ หากวิทยากรยังไม่ทำการลบหรือปิดการแสดงผลหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนไว้

วิทยากร

นายปริวรรต จวนสาง
0899280849
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ความเป็นมาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
PDF
ไม่มีข้อมูล
จำนวนข้อมูล 0 รายการ

เรียงลำดับข้อมูล

ชื่อ คำถาม สร้างเมื่อ ความคิดเห็น

จำนวนรายการ/หน้า

ชื่อ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น สร้างเมื่อ

Record/Page